Izborna skupština Društva knjižničara Karlovačke županije

U utorak, 11.9.2018. u 13:30h na Odjelu AV građe Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” održana je Izborna skupština Društva knjižničara Karlovačke županije. Za predsjenika Društva ponovo je izabran Miroslav Katić. Za zamjenicu je izabrana Lidija Šajatović. Za članove Upravnog odbora izabrani su Nikolina Brozović i Marinko Polović, a za članove Nadzornog odbora Kristina Čunović, Marina Kundić te Maja Žužak. Blagajnica Društva ostaje Astrid Grobenski-Grgurić.

Za delegate Društva na 43. skupštini HKD-a koja će se održati od 10. do 13. listopada 2018. imenovane su Gordana Šutej i Lidija Šajatović.

Kolegica Marija Šimunović iz Zagrebačkog knjižničarskog društva bila je gošća ove Skupštine. Predstavila je aktivnosti ZKD-a vezane za ZKD bicikliste te uspješnu i aktivnu suradnju novih knjižničnih profesionalaca na međunarodnoj razini – IFLA New Professionals Special Interest Group.

Zapisnik sa Skupštine