Školske knjižnice – osnovne škole

OŠ Banija
Dr. Gaje Petrovića 5, 47 000 Karlovac
648-171/172/173; 612-610
Knjižničar/ka: Vučković Darinka
os-banija@os-banija-ka.skole.hr
Ravnatelj/ica: ANTONIJA MASTELIĆ MILANOVIĆ

OŠ Braća Seljan
V.Nazora 1,47 000 Karlovac
614-901; 615-599/577
Knjižničar:Kubinska Galina
knjiznica@os-braca-seljan-ka.skole.hr
Ravnatelj/ica:JASMINA BUDINSKI

OŠ Dragojla Jarnević
Radićeva 31, 47 000 Karlovac
614-599; 638-626
Knjižničar/ka:Ivković-Macut Đurđa
ured@os-djarnevic-ka.skole.hr
Ravnatelj/ica:PAVIČIĆ MARIJANA

OŠ Dubovac
Primorska 9, 47 000 Karlovac
454-315; 416-560 fax.
Knjižničar/ka: Sudarević Ana
knjiznica.dubovac@gmail.com
Ravnatelj/ica:SABLIĆ IRMELINA

OŠ Grabrik
Bartola Kašića 15,
47 000 Karlovac
631-804; 422-962; 612-612 fax.
Knjižničar/ka: Legat-Paprašovski Jovita
knjiznica.grabrik@gmail.com
Ravnatelj/ica:ŠKOT ŽELJKA

OŠ Švarča
Baščinska cesta,
47 000 Karlovac
431-707
Knjižničar/ka: Igor Borko
knjiznica.ossvarca@gmail.com
Ravnatelj/ica: ŽELJKOVIĆ ANDREJA

OŠ Turanj
Turanj 18, 47 000 Karlovac
638-678
Knjižničar/ka: Mijanović Višnja i Ramić, Filip
ured@os-turanj-ka.skole.hr
Ravnatelj/ica: SNJEŽANA ŽUNAC

OŠ Barilović
Barilović 96, 47252 Barilović
847-191
Knjižničar/ka: Starčević Branka
ured@os-barilovic.skole.hr
Ravnatelj/ica:CAR VESNA

OŠ Cetingrad
I.F.Cetinskog 11,47 222 Cetingrad
781-005
Knjižničar/ka: Tominac Božica
knjiznica@os.cetingrad.hr
CINDRIĆ ZORKA

OŠ Draganići
Draganići 35, 47201 Draganići
715-196/842
Knjižničar/ka: Bujan Alenka
ured@os-draganici.skole.hr
Ravnatelj/ica:JURČIĆ MARICA

OŠ Eugena Kvaternika -Rakovica
Rakovica 95, 47245 Rakovica
784-016/070
Knjižničar/ka: Maja Knežević Djak
os-rakovica@os-ekvaternika-rakovica.skole.hr
Ravnatelj/ica:LJUBANOVIĆ GRDIĆ VERA

OŠ Generalski Stol
Gen. Stol 22 a, 47262 G.Stol
861-317; 811-327
Knjižničar/ka: Ramić Branka
knjiznicageneralski@gmail.com
skola@os-generalski-stol.skole.hr
Ravnatelj/ica:ZADROVIĆ DIJANA

OŠ I.G.Kovačić Duga Resa
Bana J.Jelačića 8, 47250 Duga Resa
841-114; 811-120 fax. 811-160
Knjižničar/ka: Šutej Gordana
ured@os-igkovacic-dugaresa.skole.hr
os-igk@ka.t-com.hr
gordana.sutej@gmail.com
098/634212
Ravnatelj/ica:FERKULA SANJA

OŠ Ivana Brlić-Mažuranić Ogulin
Bana J.Jelačića 1; 47300 Ogulin
522-413
Knjižničar/ka: Marija Kolić
ibm.og@skole.hr
Ravnatelj/ica:SALOPEK ANĐELKA

OŠ Josipdol
Karlovačka 17,47303 Josipdol
581-112
Knjižničar/ka: Žanić Anita
ured@os-josipdol.skole.hr
Ravnatelj/ica:ANĐELINA BOŽIČEVIĆ

OŠ  KATARINE ZRINSKI Krnjak
Krnjak 20
47242 Krnjak
727-046; 811-358 fax.
Knjižničar/ka: Tominac Božica
ured@os-kzrinski-krnjak.skole.hr
Ravnatelj/ica:STOJKOVIĆ ŽELJKA

OŠ ANTUN KLASINC Lasinja
Trg hrv.branitelja 11, 47 206, Lasinja
884-199/088
Knjižničar/ka: Viktorija Tomšić
ured@osakl.hr
Ravnatelj/ica:CRNOLATEC MARIO

OŠ Mahično
Kalinovac 1c; 47286 Mahično
651-090; 651-088 fax.
Knjižničar/ka: Basara Svjetlana
ured@os-mahicno.skole.hr
Ravnatelj/ica:SIMIĆ-VINSKI GORANA

OŠ Netretić
Netretić 1, 47271 Netretić
804-223/424
knjižničar/ka: Starčević Branka
os-netretic@ka.htnet.hr
Ravnatelj/ica:POPOVIĆ MIODRAG

OŠ Plaški
143.Domobranske pukovnije 1 a, 47304 Plaški
573-117
Knjižničar/ka: Knežević Maja
ured@os-plaski.skole.hr
Ravnatelj/ica:KULIĆ VLATKO

OŠ Rečica
Rečica 33a, 47203 Rečica
713-003
Knjižničar/ka: Basara Svjetlana
os-recica@os-recica.skole.hr
Ravnatelj/ica:RUKAVINA ĐURĐA

OŠ Skakavac
Skakavac 44,47 212 Skakavac
711-200/288
Knjižničar/ka: Mateša, Ivana
ured@os-skakavac.skole.hr
Ravnatelj/ica:ĆALIŠ ANTO

OŠ Slava Raškaj Ozalj
Podgraj 10 a, 47280 Ozalj
731-112; 638-547/548
Knjižničar/ka: Staničić Jasenka
ured@os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr
knjiznica@os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr
Ravnatelj/ica:BASAR GORDANA

OŠ Slunj
Školska 17, 47240 Slunj
777-610/112
Knjižničar/ka: Pevec Zorić Martina
knjiznica@os-slunj.skole.hr
Ravnatelj/ica:CVITKOVIĆ TOME

OŠ Vladimir Nazor Duga Resa
Jozefinska cesta; 85,47250 D.Resa
844-623
Knjižničar/ka: Gašparević Milica
ured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr
Ravnatelj/ica:BOŽIČEVIĆ KREŠIMIR

OŠ Vojnić
Starčevićev trg 3,47220 Vojnić
883-060
Knjižničar/ka: Josipović Ivica
skola@os-vojnic.skole.hr
Ravnatelj/ica:STOJKOVIĆ MIRJANA

OŠ Žakanje
Žakanje 58; 47276 Žakanje
757-585
Knjižničar/ka: Nikolina Tržok Boldin
knjiznica.zakanje@gmail.com
Ravnatelj/ica:JASMINA KATUNIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje dijece i mladih
Banija 24, 47 000 Karlovac
Tel. 648-548
Knjižničarka: Marijela Prša
os-karlovac-010@skole.t-com.hr
ss-karlovac-514@skole.t-com.hr
Ravnatelj: Volodymyr Kubinskyy