Izborna skupština Društva

Temeljem čl. 26. Statuta Društva knjižničara Karlovačke županije (DKKŽ)  i odluke Upravnog odbora Društva od 30. kolovoza 2018. godine pozivamo vas na Izbornu skupštinu Društva knjižničara Karlovačke županije, koja će se održati u utorak, 11. rujna 2018. godine s početkom u 13:30 sati na Odjelu AV građe Gradske knjižnice “I. G. Kovačić”, Karlovac, Šestićeva 1.

Za Skupštinu predlažemo sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela (Radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika) te utvrđivanje kvoruma
 2. Usvajanje predloženoga Dnevnog reda
 3. Izvješće o radu DKKŽ-a za razdoblje 2016.-2018.
 4. Financijsko izvješće DKKŽ-a za razdoblje 1.9.2017.-31.8.2018.
 5. Davanje razrješnice tijelima Društva
 6. Predlaganje i izbor novog predsjednika/ce, potpredsjednika/ce, članova Upravnog i Nadzornog odbora te blagajnika DKKŽ-a za mandatno razdoblje 2018.-2020.
 7. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Društva
 8. Plan rada i financijski plan DKKŽ-a za 2019. godinu
 9. Predlaganje glavnog urednika i uredništva Časopisa Društva Kalibar
 10. 43. Skupština HKD-a, Opatija 10. – 13.listopada 2018. (izbor 2 delegata)
 11.  Predstavljanje biciklističke sekcije ZKD-a (Marija Šimunović)
 12. Razno