Školske knjižnice – srednje škole

Ekonomsko-turistička škola
Kurelčeva 2
47 000 Karlovac
Tel. 614-595/6
knjižničarka: Draženka Polović
ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr
Ravnateljica: Lidija Mikšić

Gimnazija Karlovac
Rakovac 4
47 000 Karlovac
Tel. 654-130
knjižničarka: Sanda Furjanić
kontakt@gimnazija-karlovac.hr
knjiznica@gimnazija-karlovac.hr
Ravnateljica: Snježana Štranjgar

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin
Struga 3
47 300 Ogulin
811-422; 531-982
Knjižničarka: Anton Samsa
knjiznica@gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr
Ravnateljica: Hrvoje Magdić

Glazbena škola
Cesarčeva 4
47 000 Karlovac
Tel. 615-135/161
Knjižničarka: Ana Žgela
glazbena-skola-karlovac@ka.t-com.hr
Ravnateljica: Snježana Mrljak

Medicinska škola
Dr. Andrije Štampara bb
47 000 Karlovac
Tel. 431-371/303
Knjižničarka: Dubravka Čanić
medicinska.skola@ka.t-com.hr
Ravnateljica: Jasminka Štajcer

Mješovita industrijsko-obrtnička škola
Domobranska 2
47 000 Karlovac
Tel. 615-578; 614-903/904
Knjižničarke: Marija Košutić i Dubravka Čanić
dugbravka.canic@gmail.com
Ravnateljica: Snježana Erdeljac

Obrtnička i tehnička škola Ogulin
J. J. Strossmayera 2
47 300 Ogulin
tel. 522-931/162
Knjižničarka: Iva Brajdić
ots.knjiznica@gmail.com
Ravnateljica: Zrinka Ceranić-Jurković

Prirodoslovna škola Karlovac
Stjepana Mihalića 43
47 000 Karlovac
Tel. 614-085
Knjižničarka: Karolina Hosu
ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr
Ravnatelj: Nenad Klasan

Srednja škola Duga Resa
Jozefinska cesta 27
47 250 Duga Resa
Tel. 841-630/631
Knjižničarka: Karolina Hosu
ured@ss-duga -resa.skole.hr
Ravnatelj: Nikola Mrzljak

Srednja škola Slunj
Školska 22 Slunj
47240 Slunj
Tel. 777-503
Knjižničarka: Dijana Jelić
ss-slunj@ss-slunj.skole.hr
Ravnateljica: Diana Cindrić

Šumarska i drvodjeljska škola
Vatrogasna cesta 5
47 000 Karlovac
Tel. 614-488
Knjižničarka: Ivana Horvatić Brajdić
sum.skola-klc@ka.t-com.hr
bozica.golubic@yahoo.ca.uk
Ravnateljica: Danijel Peris

Tehnička škola
Ljudevita Jonkea 2a
47 000 Karlovac
Tel. 615-805/806/809
Knjižničar: Nenad Barešić
tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr
Ravnatelj: Ivan Janković

Trgovačko-ugostiteljska škola
Radićeva 8
47 000 Karlovac
Tel. 612-137
Knjižničarka: Marina Mendek
uprava@ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr
marina.mendek@skole.hr
Ravnatelj: Damir Pleša