O društvu

Karlovački knjižničari prvotno se strukovno organiziraju 1959. godine pristupajući Hrvatskom bibliotekarskom društvu. Od 2006. godine Društvo je organizirano pod nazivom ” Društvo knjižničara Karlovačke županije ” kao nevladina, nepolitička, neprofitna strukovna udruga djelatnika knjižničarske struke Karlovačke županije. Članovi su knjižničari školskih, narodnih, visokoškolskih, specijalnih knjižnica.