Prijava članstva

Prema Statutu DKKŽ-a članom Društva može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pisani zahtjev  predsjedniku ili Upravnom odboru koji odlučuju o prijemu u članstvo na svojoj sjednici.

Članom Društva se postaje prihvaćanjem Statuta, ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine, na dan upisa u popis članova koji evidentira predsjednik DKKŽ.

Pristupnica