Knjižnice Karlovačke županije

NARODNE KNJIŽNICE

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”
Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa
Knjižnica i čitaonica Vojnić
Knjižnica i čitaonica Slunj
Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
Knjižnica i čitaonica Plaški

ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnice osnovnih škola

OŠ Banija
OŠ Braća Seljan
OŠ Dragojla Jarnević
OŠ Dubovac
OŠ Grabrik
OŠ Švarča
OŠ Turanj
OŠ Barilović
OŠ Cetingrad
OŠ Draganići
OŠ Eugena Kvaternika -Rakovica
OŠ Generalski Stol
OŠ I.G.Kovačić -Duga Resa
OŠ Ivana Brlić-Mažuranić Ogulin
OŠ Josipdol
OŠ KATARINE ZRINSKI Krnjak
OŠ ANTUN KLASINC Lasinja
OŠ Mahično
OŠ Netretić
OŠ Plaški
OŠ Rečica
OŠ Skakavac
OŠ Slava Raškaj -Ozalj
OŠ Slunj
OŠ Vladimir Nazor -Duga Resa
OŠ Vojnić
OŠ Žakanje Prva osnovna šk. Ogulin

Knjižnice srednjih škola

Ekonomsko – turistička škola
Gimnazija Karlovac
Medicinska škola
Mješovita industrijsko-obrtnička škola
Šumarska i drvodjelska škola
Tehnička škola
Prirodoslovna škola
Trgovačko-ugostiteljska škola
Glazbena škola
Srednja škola Slunj
Srednja škola Duga Resa
Obrtnička i tehnička škola Ogulin
Gimnazija Ogulin

OSTALE KNJIŽNICE

Centar za odgoj i obrazovanje dijece i mladih
Učenički dom Karlovac
Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu
Stručna knjižnica Opće bolnice Karlovac
Knjižnica franjavačkog samostana
Knjižnica pavlinskog samostana Kamensko
Knjižnica pavlinskog samostana Svetice
Knjižnica župne crkve Sv. Križa
Knjižnica Samostana franjevaca trećoredaca
Knjižnica Zavičajnog muzeja Ozalj