DJELATNOSTI DRUŠTVA

– praćenje zakonskih propisa o knjižničnim i informacijskim službama i pružanje stručne pomoći u izradi zakona, propisa i normi
– sudjelovanje u organiziranju stalnog stručnog usavršavanja i u izradi programa tog usavršavanja
– poticanje stručnog stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima
– poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama
– suradnja s udrugama i ustanovama srodnih djelatnosti i službi