Poziv za novi broj Kalibra

Kalibar je časopis Društva knjižničara Karlovačke županije zamišljen kao interno glasilo, namijenjeno knjižničarima, članovima Društva, za promicanje i unapređenje stručnog rada u njihovim knjižnicama. Sastoji se od dva dijela, stručnog i obavijesnog, a od 2018. objavljuje se u e-izdanju. Od Read More …

Poziv za novi broj Kalibra

Kalibar je časopis Društva knjižničara Karlovačke županije zamišljen kao interno glasilo, namijenjeno knjižničarima, članovima Društva, za promicanje i unapređenje stručnog rada u njihovim knjižnicama. Sastoji se od dva dijela, stručnog i obavijesnog, a od 2018. objavljuje se u e-izdanju. Od Read More …

Novi broj Kalibra

Izašao je novi broj Kalibra, časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije, s temom Europska godina mladih: programi, aktivnosti i usluge za mlade. Velika je novost da je zahvaljujući financijskoj potpori Karlovačke županije koja je sredstva omogućila na temelju Poziva za predlaganje Read More …