Narodne knjižnice

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”
Ljudevita Šestića 1
47000 Karlovac
047/412-377
info@gkka.hr
Ravnateljica: Kristina Čunović

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
Bernardina Frankopana 7
47300 Ogulin
047/522-170
knjiznica@gkc-ogulin.hr
Ravnateljica: Anita Brozović-Šolaić

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa
Kasar 19
47250 Duga Resa
047 /841-491
knjiznica.duga.resa@ka.t-com.hr
Ravnateljica: Mirjana Bašić

Knjižnica i čitaonica Vojnić
Hebrangova 2
47220 Vojnić
047/883-024
knjiznica-vojnic@ka.t-com.hr
Ravnateljica: Dušanka Madžar-Lončar

Knjižnica i čitaonica Slunj
Trg dr. Franje Tuđmana 9
47240 Slunj
047/777-324 i 047/811-057
knjiznica.slunj@gmail.com
 v.d. ravnatelja Ivan Požega

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
Kolodvorska cesta 1a
47280 Ozalj
047/732-167
knib@ka.t-com.hr
Ravnatelj: Bogdan Bošnjak

Knjižnica i čitaonica Plaški
Saborčanska bb
47304 Plaški
047/811-868
knjiznica.i.citaonica@ka.t-com.hr
Ravnatelj: Veljko Vezmar