Ciljevi društva

U cilju razvoja i zaštite knjižničarske struke Društvo:
– radi na promicanju i razvijanju kvalitetnih knjižničarskih usluga i informacijskih službi
– potiče osnivanje i razvitak knjižnica
– djeluje ka podizanju svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine
– promiče i zastupa interese djelatnika knjižničarskih zvanja.