Ostale knjižnice

Učenički dom Karlovac
Samostanska 2, 47 000 Karlovac
Tel. 611-334
Voditeljica: Snežana Kirin – Mataković
ss-karlovac-512@ka.t-com.hr
Ravnateljica: Astrid Pavletić

Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu
Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac
Tel. 843-525/113
Knjižničarka: Maja Kličarić
knjiznica@vuka.hr
maja.klicaric@vuka.hr

Stručna knjižnica Opće bolnice Karlovac
Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac
Tel. 608 – 264
Djelatnik: Mladen Rožman
e-mail: urudzbeni@bolnica-karlovac.hr

Knjižnica franjavačkog samostana
Trg bana Josipa Jelačića 7, 47 000 Karlovac
Tel. 615 950

Knjižnica pavlinskog samostana Kamensko
Kamensko 53, 47 000 Karlovac
Tel. 641 800

Knjižnica pavlinskog samostana Svetice
Svetice bb, 47281 Svetice
Tel. 545-378

Knjižnica župne crkve Sv. Križa
Ljudevita Gaja 2, 47300 Ogulin
Tel. 522 323

Knjižnica Samostana franjevaca trećoredaca
Nova cesta 7, 47300 Ogulin
Tel. 532-406
samostan-franjevaca-trecoredaca@ka.tel.hr

Knjižnica Zavičajnog muzeja Ozalj
Ulica Zrinskih i Frankopana 2
Tel. 731 170