Okrugli stol: Knjižnica 21. stoljeća – razmišljanja knjižničara u svjetlu novih pravilnika i standarda

Mjesto i vrijeme održavanja: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, Ljudevita Šestića 1, Karlovac, petak, 17. 4. 2020. u 11:00 sati

Organizatori: Društvo knjižničara Karlovačke županije i Matična služba Karlovačke županije

Sudjelovanje je na Okruglom stolu besplatno, uz prethodnu prijavu putem mrežnoga obrasca do 15. travnja 2020. godine.

Programsko-organizacijski odbor: Kristina Čunović, Vedrana Vrana, Jasmina Milovčić, Miroslav Katić

Opis: Izgradnja knjižničnog fonda temelj je poslovanja svake knjižnice. Kvaliteta usluge knjižnica prvenstveno ovisi o kvaliteti fonda, čime se određuje status knjižnica u zajednici u kojoj djeluju te se oblikuje percepcija zajednice o potrebi knjižnice. U 21. stoljeću knjižnice su suočene s novim izazovima u izgradnji fondova i njihovom upravljanju, što je posljedica tehnoloških promjena, kao i promjena u samoj strukturi knjižnične građe. Izgradnja fonda dinamičan je proces, a sastoji se od stalnog priljeva nove građe, ali i od stalnog izlučivanja i otpisa neaktualne (zastarjele, dotrajale, otuđene ili oštećene). Nabava nove građe, kao i otpis neaktualne, nije proizvoljan čin, već se temelji na stručnim procjenama, a u skladu s važećim zakonima i propisima. Izgradnji dobre zbirke prethode pomno razrađeni postupci: od istraživanja strukture korisnika i njihovih potreba, preko kvalitetnog kreiranja nabavne politike i selekcije ili odabira knjižne građe, do postupaka nabave, evaluacije i pročišćavanja zbirki.

Ciljevi Okruglog stola:
Cilj ovog Okruglog stola je pokušati ponuditi odgovore na pitanja kako izgraditi fond u suvremenoj knjižnici, kako se nositi s promjenama u širem društvenom okviru rada javnih knjižnica i promjenama u očekivanju korisnika, ali i kakve nam izazove donose novi pravilnici i standardi. U radu Okruglog stola sudjeluju pozvani govornici, stručnjaci iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, a moderira ga knjižničarska savjetnica Kristina Čunović.

Način izlaganja: pozvana izlaganja

Panelisti okruglog stola:

1. mr.sc. Alka Stropnik, knjižničarska savjetnica (Knjižnice grada Zagreba): Revizija i otpis u školskim knjižnicama
2. Jasmina Kenda, dipl. knjižničarka (Knjižnice grada Zagreba): Izgradnja zbirki u narodnim knjižnicama
3. dr. sc. Dunja Holcer, knjižničarska savjetnica (Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak): Novi standardi i pravilnici: izazovi koje nose knjižničarima
4. mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar (INA-Industrija nafte, d.d): Kako bi u budućnosti mogao izgledati rad narodnih knjižničara (ono, kad protutnje svi silni trendovi)?
Moderator: Kristina Čunović, knjižničarska savjetnica

Kotizacije nema.