Javni natječaj za dizajn logotipa Društva knjižničara Karlovačke županije

Javni natječaj za dizajn logotipa Društva knjižničara Karlovačke županije
Društvo knjižničara Karlovačke županije poziva sve zainteresirane na javni natječaj za dizajn novog logotipa Društva.

Društvo knjižničara Karlovačke županije je regionalna strukovna udruga koja okuplja djelatnike knjižničarske struke na području Karlovačke županije.

Svrha, ciljevi i zadaci Društva, između ostalog, uključuju praćenje i razvoj knjižničarske struke u teoriji i praksi, profesionalni razvoj knjižničara, izdavanje stručnih publikacija u skladu s važećim propisima, organiziranje stručnih savjetovanja, predavanja i drugih oblika usavršavanja, uzimajući u obzir potrebe i interese svojih članova.

Svrha javnog natječaja
Svrha javnog natječaja je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručnog logotipa Društva knjižničara Karlovačke županije koji može biti jednostavno primjenjiv.

Sudionici javnog natječaja
Na javni natječaj mogu se prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa.

Nagrada
Odabrani logotip dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 500,00 kuna. Ostali sudionici dobit će pismeno priznanje Društva o sudjelovanju na natječaju.

Sadržaj prijedloga
Dizajn logotipa mora biti originalni rad prijavitelja. Prijavitelj jamči da dizajn do sada nije javno objavljivan. Logotip mora biti povezan sa svrhom, ciljevima i zadacima Društva te sadržavati akronim društva DKKŽ. Mora biti prilagođen za primjenu u tisku, na digitalnim medijima, na različitim promotivnim materijalima (roll up banneri, plakati, majice, šalice, olovke i drugo).

Sve varijante logotipa potrebno je dostaviti u vektorskom i PDF formatu.

Povjerenstvo
Povjerenstvo će odabrati najbolji rad na temelju sljedećih kriterija: stupanj kreativnosti, estetski kriterij, tehnološka izvedivost te jasnoća vizualnog identiteta kojom će Društvo biti prepoznatljivo.

Pristigle radove pregledat će i ocijeniti tročlano Povjerenstvo koje imenuje Upravni odbor Društva knjižničara Karlovačke županije te odlučiti o pobjedničkom logotipu. Svakom natječajnom radu dodijelit će se šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Povjerenstva. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Od radova pristiglih na natječaj Povjerenstvo će odabrati jedan rad koji će biti nagrađen, pri čemu zadržava pravo ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete poziva i ne dodijeliti nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Povjerenstva, bit će imenovan zamjenski član.

Članovi Povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.

Rokovi
Natječaj je otvoren do 1. 6. 2021.

Obavijest o odabiru najboljeg rješenja bit će javno objavljena na mrežnim i Facebook stranicama DKKŽ-a najkasnije 20. lipnja 2021. g. te e-poštom dostavljena natjecateljima. Odnos s nagrađenim autorom bit će reguliran ugovorom.

Prijedloge logotipa možete poslati na adresu elektroničke pošte dkk@gkka.hr s naznakom predmeta “Prijava na javni natječaj za logotip DKKŽ-a”. Prijava treba sadržavati ime i prezime prijavitelja te kontakt (e-mail, tel/mob). Navedeni osobni  podaci koristit će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonom o provedbi Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Uvjeti korištenja logotipa
Nakon završetka javnog natječaja logotip postaje vlasništvo Društva knjižničara Karlovačke županije. DKKŽ zadržava pravo manjih izmjena logotipa, u suglasnosti s autorom. Slanjem svog rada sudionici ovog natječaja pristaju na navedene uvjete korištenja. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata natječaja.

Ovdje možete preuzeti tekst Natječaja za logotip DKKŽ-a