UPUTE AUTORIMA

Uredništvo odlučuje o objavljivanju pristiglih radova te će autora rada obavijestiti hoće li rad biti objavljen. Uredništvo zadržava pravo kraćenja tekstova, a u slučaju potrebe za preoblikovanjem teksta, konzultirat će autora. Slanjem rada uredništvu autori daju dozvolu za objavu članka u časopisu bez financijske naknade.

Kalibar: časopis Društva knjižničara Karlovačke županije izlazi 2 puta godišnje i objavljuje sljedeće tipove radove:

Tema broja: Može obuhvaćati stručne ili pregledne (izvještajne) radove do 5 kartica teksta. Tekstove nisi vezani za regionalni karakter već za temu broja.

Iz knjižnica (školskih i narodnih): Obuhvaća tekstove izvještajnog ili raspravljačkog karaktera o radu ili programima u knjižnicama (školskim i narodnim Karlovačke županije veličine od 1 do 4 kartice teksta.

Vijesti iz knjižničarstva: Radovi do 2 kartice teksta. Obuhvaća tekstove izvještajnog karaktera o manifestacijama, programima, projektima te stručno-znanstvenim skupovima koje su pohađali knjižničari KŽ.

Osvrti, intervjui, prikazi i recenzije: Trebaju sadržavati radove do 3 kartice teksta.

Tekstove je poželjno popratiti kvalitetnim fotografijama čija lokacija mora biti naznačena u samom tekstu te posebno poslana kao zasebna datoteka.

Radovi moraju imati jasni cilj, predmet i čvrstu strukturu. Rad treba pisati u trećem licu, izbjegavati fraze i pasivne glagolske oblike i nepotrebno ponavljanje.

Uz tekst, molimo autore da navedu svoje ime i prezime,  e-adresu i instituciju kojoj pripadaju.

Kartica teksta obuhvaća 1800 znakova, uključujući razmake, pisanih fontom Times New Roman, veličina 12, s 1.5 proredom, poravnatih margina. Stranice rada treba numerirati.

Rok za predaju tekstova je dva tjedna prije izlaska sljedećeg broja (bit će pravovremeno oglašeno).

Tekstove slati na kalibar.urednistvo@gmail.com