UPUTE ZA NAVOĐENJE LITERATURE

Popis literature, odnosno bibliografija, navodi se na kraju rada, a bilješke i navodi na dnu stranice.

Bilješke u tekstu treba označiti u neprekinutom nizu od 1 naviše. Brojevi bilježaka dolaze iza znakova interpunkcije, npr. …bilješka.1
Naslovi djela u tekstu navode se u italicu (kurzivu). Navodnici koji se koriste kod citiranja su dolje-gore, dakle, „citat“.

U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice kada se navod pojavi prvi put. Svako sljedeće navođenje istog izvora potrebno je pisati u skraćenom obliku. Ukoliko se izvor zaredom ponavlja, navodi se oznaka „Isto.“ „Nav. dj.“ označava da je izvor već ranije spomenut u tekstu i da su u nekoj od prethodnih fusnota dati svi potrebni podaci o izvoru. Ponovno citiranje se tada oslanja samo na ime autora, popraćen brojem stranice s koje je navod preuzet.

1 Težak, S.; Babić, M. Gramatika hrvatskog jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga, 1992, str. 244.
2 Klaić, B. Veliki rječnik stranih riječi. Zagreb: Zora, 1972, str. 1197.
3 Isto, str. 531.
4 Isto.
5 Težak, S.; Babić, M. Nav. dj. Str. 222.

U bibliografiji je izvore potrebno poredati abecednim redom.

Knjiga
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: nakladnik, godina.

Stipčević, A. Povijest knjige. Zagreb: Matica hrvatska, 2006.

Ako knjiga ima do tri autora, navode se sva tri. Kod knjiga s četiri ili više autora, navodi se prvi i dodaje oznaka et al.

Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

Sikavica, P. et al. Poslovno odlučivanje: teorija i praksa donošenja odluka. Zagreb: Informator, 1994.

Urednička knjiga
Naslov: podnaslov / Urednik. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: nakladnik, godina.

Dječja knjižnica za novo tisućljeće / priredila Ranka Javor. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 2001.

Poglavlje u autorskoj knjizi
Naslov: podnaslov poglavlja. // Naslov knjige / Autor knjige. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: nakladnik, godina. Str. početna-završna.

Od renesanse do francuske revolucije. // Povijest knjige / Aleksandar Stipčević. Zagreb: Matica hrvatska, 1985. Str. 123-333.

Rad u zborniku
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov zbornika: podnaslov / urednik. Mjesto izdavanja: nakladnik, godina. Str. početna-završna.

Vrbanc, Ž. Igra: kraljevstvo djeteta i mogućnost čovjeka. // Novi mediji u dječjim knjižnicama: zbornik radova: Sisak, 13. i 14. prosinca 2007. / uredila Dunja Holcer. Sisak: Narodna knjižnica i čitaonica Sisak, 2008. Str. 53-59.

Natuknica u enciklopediji
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov natuknice. // Naslov enciklopedije: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: nakladnik, godina. Sv. broj sveska. Str. početna-završna.

Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999. Sv. 2. Str. 101.

Pranjko, K.; Jurišić, Š. Kostrenčić, Ivan. // Hrvatski biografski leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 2009. Sv. 7. Str. 697-698.

Radovi/članci u časopisima i novinama
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov: podnaslov. // Naslov časopisa, oznaka sveska/godišta/volumena, broj(godina), str. početna-završna.

Rusan, I. Neki aspekti primjene ekspertnih sistema u bibliotekarstvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 31, 1/4(1988.), str. 139-144.

Lunaček, V. Izložba Društva umjetnosti. // Vienac. XXXIV, 36(4. 9. 1902.), str. 563-566.

Mrežne stranice
Naziv stranice. URL: poveznica (datum pristupanja stranici).

Društvo knjižničara Karlovačke županije. URL: www.dkkz.hr (3. 2. 2023.)

Članci na mrežnoj stranici koji imaju podatak o autoru
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov: podnaslov, (datum objavljivanja). Izvor/ime stranice. URL: poveznica (datum pristupanja stranici).

Čulina, Lj. Kako motivirati djecu za čitanje, (5. 1. 2022.). škole.hr. URL: https://www.skole.hr/kako-motivirati-djecu-za-citanje/ (3. 2. 2023.)

Članci na mrežnoj stranici koji nemaju podatak o autoru
Naslov: podnaslov, (datum objavljivanja). Izvor/ime stranice. URL: poveznica (datum pristupanja stranici).

10 znanstvenih činjenica o dobrobiti čitanja, (14. 7. 2021.). gkr. URL: https://gkr.hr/Magazin/Knjiske-fore/10-znanstvenih-cinjenica-o-dobrobiti-citanja (3. 2. 2023.)

Članci u elektroničkom časopisu
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada: podnaslov. // Naslov časopisa, oznaka sveska/godišta/volumena, broj(godina), str. početna-završna. URL: poveznica (datum pristupanja članku).

Berak, S. Interdisciplinarni pristup čitanju. // Kalibar: časopis Društva knjižničara Karlovačke županije, IX, 1/2(2020.), str. 12-17. URL: http://www.dkkz.hr/wp-content/uploads/2022/08/03.-Snjezana-Berak-Interdisciplinarni-pristup-citanju.pdf (3. 2. 2023.)

Upute za navođenje literature – pdf