U Karlovcu tečaj Centra za stalno stručno usavrašavanje knjižničara: Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu

Predavačica: dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica
Datum i mjesto održavanja: Ilirska dvorana Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Ljudevita Šestića 1, Karlovac, 24. studenoga 2017., 10-14 sati
Organizator: Matična služba Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”
Edukacija je besplatna za knjižničare Karlovačke županije.
Prijave: maticna@gkka.hr
Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će primijenjivati osnovne i napredne strategije pretraživanja, suvereno upravljati pronađenim informacijama.
Opširnije o tečaju: http://cssu.nsk.hr/pretrazivanje-i-upravljanje-informacijama-na-internetu/

Dijana Machala roñena je 1972. godine u Zagrebu. Diplomirala je francuski jezik i informatologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici radi od 2000. godine kao webmaster Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a potom kao voditeljica nacionalnog programa
trajne izobrazbe knjižničara u okviru projekta Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj. Sudjelovala je u brojnim stručnim programima razvoja knjižničnih usluga, kao što su usluga Bežično@NSK, implementacija WebPAC-a, knjižničnog kataloga NSK, provedba projekta „Cjeloživotno učenje knjižničara“ te kao koordinator za uspostavu implementacije integriranog knjižničnog softvera Aleph u knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Urednica je knjige „Cjeloživotno učenje knjižničara“, autorica knjige “Knjižničarske kompetencija” te drugih stručnih i znanstvenih radova iz područja primjene informacijske tehnologije u knjižničarstvu i programima trajne izobrazbe.