PROJEKT “INKLUZIJOM OSTVARIMO POTENCIJALE KNJIŽNICA”, ERASMUS+

Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ je odobren projekt „Inkluzijom ostvarimo potencijale knjižnica” koji je poslan u Agenciju za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge z a2020.godinu za program ERASMUS +, Ključnu aktivnost 1,  u području obrazovanja odraslih. Zatraženi iznos odobren je u cijelosti. a namijenjen je isključivo knjižničarkama i knjižničarima.

Cilj projekta je ojačati postojeće usluge koje nudimo i razviti nove usluge knjižnice koje podrazumijevaju rad s azilantima, zbližiti se s novom korisničkom populacijom i pretvoriti je u prostor u kojem se razvija inkluzivno društo. Kako bismo to ostvarili potrebno nam je unaprijediti kvalitetu svog rada, usluga i programa te kompetencije zaposlenih, u skladu s europskim vrijednostima te stručnim standardima i preporukama za narodne knjižnice na području cjeloživotnog učenja. Želja nam je povezati se s knjižnicama u inozemstvu koje su uspješno osmislile inkluzivne programe za marginalizirane skupine korisnika. Prijenos pozitivnih primjera dobre prakse iz međunarodnog okruženja dobro će utjecati i poboljšati razvoj  knjižnice u području cjeloživotnog obrazovanja odraslih, omogućit će bolje povezivanje s knjižnicama u inozemstvu, čime ćemo doprinijeti i jačanju europske svijesti odraslih korisnika. Poboljšat će se kvaliteta rada zaposlenika, knjižnice i krajnjih korisnika – ranjivih skupina.  Kroz tri mobilnosti koje su planirane projektom namijenjenima knjižničarima Karlovačke županije trebala bi se steći znanja koja će se moći implementirati u programima i uslugama u knjižnici, (prvenstveno među marginalnim skupinama), ali i na različite druge programe i projekte.