Poziv uredništva časopisa Kalibar

Poštovane kolegice i kolege,

u pripremi je novi broj Kalibra: časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije. Tema novog broja je „Knjižnica 21. stoljeća – razmišljanja knjižničara ususret novim pravilnicima i standardima“. Uz temu broja prihvaćaju se i prilozi iz rada školskih i narodnih knjižnica, vijesti iz knjižničarstva te osvrti, intervjui, prikazi i recenzije. Rok za predaju tekstova je 30.12.2019. Tekstove slati na kalibar.urednistvo@gmail.com
Tema broja novog Kalibra „Knjižnica 21. stoljeća – razmišljanja knjižničara ususret novim pravilnicima i standardima“ trebala bi pružiti uvid te potaknuti znanstvenostručnu raspravu vezano uz važnost i značaj podzakonskih akata koji pred knjižnice postavljaju okvir za postizanje kvalitete rada s obzirom na misiju i viziju svake pojedine vrste knjižnica s ciljem poticanja razvoja hrvatskoga knjižničarstva. Zadaće određene Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti donesen u veljači 2019. podrazumijeva izradu pratećih podzakonskih dokumenata (pravilnici i standardi), a oni se nisu dugi niz godina mijenjali u skladu s trendovima suvremenog knjižničarstva.
“Tema broja” obuhvaća stručne ili pregledne (izvještajne) radove do 5 kartica teksta. Tekstove nisi vezani za regionalni karakter već za temu broja.
Iz knjižnica (školskih i narodnih): Obuhvaća tekstove izvještajnog ili raspravljačkog karaktera o radu ili programima u knjižnicama (školskim i narodnim Karlovačke županije veličine od 1 do 4 kartice teksta.
Vijesti iz knjižničarstva: Radovi do 2 kartice teksta. Obuhvaća tekstove izvještajnog karaktera o manifestacijama, programima, projektima te stručno-znanstvenim skupovima koje su pohađali knjižničari KŽ.
Osvrti, intervjui, prikazi i recenzije: Trebaju sadržavati radove Radovi do 3 kartice teksta.
Tekstove je poželjno popratiti kvalitetnim fotografijama čija lokacija mora biti naznačena u samom tekstu te posebno poslana kao zasebna datoteka.
Radovi moraju imati jasni cilj i predmet, čvrstu strukturu te treba izbjegavati nepotrebno ponavljanje.
Uz tekst, molimo autore da navedu svoje ime i prezime,  e-adresu i instituciju kojoj pripadaju.
Kartica teksta obuhvaća 1800 znakova, uključujući razmake, pisanih fontom Times New Roman, veličina 12, s 1.5 proredom, poravnatih margina. Stranice rada treba numerirati.

Upute autorima
Uredništvo odlučuje o objavljivanju pristiglih radova te zadržava diskrecijsko pravo odbiti rad bez obrazloženja. Uredništvo zadržava pravo kraćenja tekstova, a u slučaju potrebe za preoblikovanjem teksta, konzultirat će autora. Slanjem rada uredništvu autori daju dozvolu za objavu članka u časopisu bez financijske naknade. Kalibar: časopis Društva knjižničara Karlovačke županije izlazi 2 puta godišnje i objavljuje sljedeće tipove radove: