Novi broj Kalibra: časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije

Poštovane kolegice i kolege,

u pripremi je novi broj Kalibra: časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije.. Uz temu broja prihvaćaju se i prilozi iz rada školskih i narodnih knjižnica, vijesti iz knjižničarstva te osvrti, intervjui, prikazi i recenzije. Rok za predaju tekstova je 10. 7. 2021. Tekstove slati na kalibar.urednistvo@gmail.com.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarystva kulture, proglasila je 2021. godinu Godinom čitanja. Sve ustanove u obrazovanju i kulturi pozvane su da osmisle programe koji će poticati čitanje. U novom broju Kalibra želja nam je prikazati prakse i programe knjižnica usmjerene na poticanje čitanja, načine na koje oni utječu na razvoj navika čitanja i čitateljske pismenosti te na koji način knjižničari surađuju sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.

Tema broja obuhvaća stručne ili pregledne (izvještajne) radove do 5 kartica teksta. Tekstovi nisu vezani za regionalni karakter, već za temu broja.

Rubrika Iz knjižnica (školskih i narodnih) obuhvaća tekstove izvještajnog ili raspravljačkog karaktera o radu ili programima u knjižnicama (školskim i narodnim) Karlovačke županije, veličine od 1 do 4 kartice teksta.

Vijesti iz knjižničarstva: radovi do 2 kartice teksta. Rubrika obuhvaća tekstove izvještajnog karaktera o manifestacijama, programima, projektima te stručno-znanstvenim skupovima na kojima su sudjelovali knjižničari Karlovačke županije.

Osvrti, intervjui, prikazi i recenzije trebaju sadržavati radove do 3 kartice teksta.

Tekstove je poželjno popratiti kvalitetnim fotografijama. Njihova lokacija mora biti naznačena u samom tekstu te posebno poslana kao zasebna datoteka.

Radovi moraju imati jasan cilj i predmet, čvrstu strukturu te treba izbjegavati nepotrebno ponavljanje.

Uz tekst, molimo autore da navedu svoje ime i prezime,  e-adresu i instituciju u kojoj su zaposleni.

Kartica teksta obuhvaća 1800 znakova, uključujući razmake, font Times New Roman, veličina 12, 1.5 prored, poravnate margine. Stranice rada treba numerirati.