IMPRESUM

KALIBAR: časopis Društva knjižničara Karlovačke županije

IZDAJE
Društvo knjižničara Karlovačke županije
Ljudevita Šestića 1
47 000 Karlovac

ISSN 2623-5811 (online)
Godište 10, br. 2/2 (2023.)
U razdoblju od 2020. do 2022. Kalibar je izlazio neredovito.

ZA IZDAVAČA
Lidija Šajatović

UREDNIŠTVO
Kristina Čunović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Ana Sudarević, OŠ Dubovac, Karlovac
Lidija Šajatović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Gordana Šutej, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa

GLAVNA UREDNICA
Sanja Graša, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

RECENZENTICE
mr. sc. Alka Stropnik, knjižničarska savjetnica, Knjižnice grada Zagreba
dr. sc. Jasna Milički, prof. pedagogije i dipl. knjižničarka, Osnovna škola Marija Bistrica, Marija Bistrica

LEKTURA I KOREKTURA
Sanja Graša, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

GRAFIČKO OBLIKOVANJE
Leonard Lesić

Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2023.

Časopis Kalibar izdaje se uz financijsku potporu Karlovačke županije.