IMPRESSUM

KALIBAR
časopis Društva knjižničara Karlovačke županije

IZDAJE
Društvo knjižničara Karlovačke županije
Ljudevita Šestića 1
47 000 Karlovac

ISSN 2623-5811(online)
Godište 9, br. 1/2 (2020.)

ZA IZDAVAČA
Lidija Šajatović

UREDNIŠTVO
Gordana Šutej, školska knjižnica | OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa
Kristina Čunović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Ana Sudarević, školska knjižnica | OŠ Dubovac Karlovac
Lidija Šajatović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

GLAVNI UREDNIK / PRIPREMA / GRAFIČKI DIZAJN
Miroslav Katić ~ Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

AUTOR FOTOGRAFIJA
Marinko Polović

godišnje planirano dva broja
godina postavljanja publikacije na mrežu: 2022.