Poziv za novi broj Kalibra

Kalibar je časopis Društva knjižničara Karlovačke županije zamišljen kao interno glasilo, namijenjeno knjižničarima, članovima Društva, za promicanje i unapređenje stručnog rada u njihovim knjižnicama. Pokrenut je 2003. i do sada je izašlo 9 brojeva. Sastoji se od dva dijela, stručnog Read More …

Cikloknjižničari u vrtićima i školama

Društvo knjižničara Karlovačke županije osnovalo je 2019. godine grupu Cikloknjižničara. Grupu većinom čine zaposlenici Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” Karlovac koji veliki dio godine za dolazak na posao koriste bicikl, čime promoviraju održiv oblik prijevoza koji čuva okoliš. Gradska knjižnica Read More …

Stručni skupovi

18. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama održat će se 23. rujna 2022. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a online stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Informacijska služba – tradicija, sadašnjost Read More …