7. Okrugli stol Županijske matične razvojne službe Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara Karlovačke županije i Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije

Županijska matična razvojna služba Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Karlovačke županije i Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije organizirala je 14. veljače 2023. u školskoj knjižnici OŠ Dubovac, već tradicionalni, 7. Okrugli stol, ovog puta s temom Zar je u daru spas? Datum je odabran jer se upravo na taj dan obilježava Međunarodni dan darivanja knjigom. Cilj okruglog stola bio je progovoriti o načinima nabave knjižne građe u školskim knjižnicama, s naglaskom na dar kao način nabave. Želja je potaknuti suradnju na svim razinama te osigurati podršku osnivača i ravnatelja školskih ustanova za kontinuirano poboljšanje preduvjeta kvalitetnog rada knjižničara koje će pratiti odgovarajuće i kontinuirano financiranje školskih knjižnica.,