47. izborna skupština Hrvatskog knjižničarskog društva u Zadru

Od 5. do 8. listopada u Zadru u II Palače održana je 47. izborna skupština Hrvatskog knjižničarskog društva te međunarodna znanstveno-stručna konferencija s temom „Knjižnice grade nove svjetove“ u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva te suorganizaciji Društva knjižničara Zadar, Gradske knjižnice Zadar, Znanstvene knjižnice Zadar i Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.
Na konferenciji su sudjelovale Lidija Šajatović, predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije, članice DKKZ-a Sanja Graša i Anita Brozović Šolaić kao delegati, Kristina Čunović iz Matične službe Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ te članica DKKZ-a Gordana Šutej.
Konferencija je bila organizirana u tematskim blokovima u okviru kojih su se istovremeno u različitim dvoranama odvijala zanimljiva predavanja. Tematski blokovi bili su Digitalna transformacija i zelena tranzicija, Knjižničarska profesija u novima okolnostima, Uloga knjižnica, položaj knjige i razvoj čitateljske kulture, Briga za dobrobit članstva i knjižnične zajednice.
Održane su Konstituirajuća sjenica stručnog odbora (2022. – 2024.), Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora (2022. – 2024.) te Izvještajna i izborna skupština, a na svečanoj dodjeli uručene su Kukuljevićeve povelje i Nagrade Eva Verona.
Posterska izlaganja održale su Lidija Šajatović na temu „Treća života dob: prilika za nova znanja“ (autori postera: Lidija Šajatović, Anita Malkoč Bišćan, Mario Šimić), Kristina Čunović na temu „Strateški plan Gradska knjižnice ‘Ivan Goran Kovačić’ Karlovac: odgovor na promjene 2021. – 2025.“ (autorice postera: Jasmina Milovčić, Kristina Čunović) te Gordana Šutej na temu: Knjiga baš za mene: školski projekt poticanja čitanja“ (autorica postera: Gordana Šutej).
Uza sav posao, skupštine, glasanja, zanimljiva predavanja, učenje, dogovaranje suradnji, razmjenu iskustava, bilo je šteta ne razgledati sam Zadar tako da smo imali priliku posjetiti Arheološki muzej, Muzej antičkog stakla, razgledati izložbe „Pablo Picasso: Novi početak“ u Narodnom muzeju Zadar, „Šest salonskih priča“ Muzeja grada Zadra te izložbu Ratka Petrića „Baciti istinu u lice!“
Kao dodatno iznenađenje, usred Zadra naišle smo na Karlovčanke Ivanu Francišković Olrom i Valentinu Mesarić iz Klijanca i pupa koje su u Zadru sudjelovale na konferenciji o društvenom poduzetništvu.